Què fem amb els teus diners?

Oferir suport legal i administratiu, acollida d'emergència, i cursos de formació laboral i de llengua, a les persones refugiades, i a les persones migrants més vulnerables.