Què farem amb els teus diners?

Oferir suport legal i adminitratiu, acollida d'emergència, i cursos de formació laboral i de llengua, a les persones refugiades, i als migrants més vulnerables. Per a transfèrencies: La Caixa IBAN: ES71 2100 0546 0702 0023 5819 BBVA IBAN: ES31 0182 6035 4202 0150 2765